Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Meleagurile natale, locuri de poveste ale copilăriei noastre.

Îmi aduc aminte cu plăcere de meleagurile copilăriei mele.

Chiar dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva în viața mea, mi-aș dori același lucru - să mă nasc în același loc, să am aceiași părinți, să primesc aceeași educație.

Cu toții avem uneori sentimentul de întoarcere în trecut și, în același timp, toți suntem robi ai destinului. Pe unii, viața și destinul i-au îndepartat de locurile natale, de casa părintească, însă amintirile minunate rămân în sufletul nostru pentru totdeauna.

Îmi amintesc cu drag ulița copilăriei, casa și curtea părintească, cu toate colțurile lor pline de povești, dar și de momente de neînlocuit precum adunatul fânului, culesul viei ori scăldatul în râul Buzău, bucuria fiecărui copil din zonă.

Nimeni și nimic nu va reuși vreodată să ne facă să uităm locul în care ne-am zgâriat tălpile în spinii imașului, unde ne-am zdrelit genunchii la jocurile simple, dar care ne erau atât de dragi. Aceste lucruri minunate ne fac să ne păstram sufletul de copil... sau, poate, copilul din sufletul nostru?

Da, e imposibil să uiți ceva atât de minunat și de curat!

TIMPUL - el și numai el - rezolvă și vindecă totul! Timpul este cel care ne ghidează, cel care ne stăpânește, dar și cel care ne învață cum să trăim frumos, cum să simțim sincer și cum să sperăm în continuare, indiferent câte lucruri ni s-ar întâmpla. A-ți fi dor e omenește, dar intervine, treptat, frica de a rămâne în urma timpului. Timpul trece, viața noastră își urmează cursul firesc și ne lasă o trăire, o suflare numită înțelepciune, o amintire.... Ne lasă marcați de trăirile copilăriei care rămân mereu vii în gândul nostru!

 

The English version: Native places, fairytales of our childhood.

I kindly remember the places where I spent my childhood.

Even if I had the opportunity to change something in my life, I would wish the same things - to be born in the same place, to have the same parents, to receive the same education. 
 
Sometimes, we all go back in the past and, at the same time, we are all slaves of the destiny. Life and destiny move people away from their native lands and their family homes, but great memories stay forever in our hearts. 
 
I fondly remember my parents' house and its yard, with all their corners full of stories and all the irreplaceable moments such as bathing in the river Buzău, the joy of every child in the area. 
 
No one and nothing will ever make us forget the places where we tore our knees playing simple games so dear to us. These wonderful things make us feel children forever.
 
Yes, it's impossible to forget something so beautiful and clean! 
 
Only TIME solves and heals everything! Time is what guides us, the one which teaches us how to live beautifully, how to be honest and how to hopefully go on no matter the things that would happen to us. Missing something is human, but it occurs, gradually, the fear of being left behind. Time passes, our life follows its natural course and gives us a breath called wisdom, memories.... leaves us marked by the childhood feelings that always stay alive in our thoughts!

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Lecții de viață învățate în 3 decenii de existență.…
E necesar să vorbeşti cu partenerul zilnic? Iată…