Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Nunta de vis: 5 aspecte esențiale pentru planificarea unei zile perfecte.

Se spune că orice femeie visează adesea la momentul în care va deveni mireasă. Ziua nunții este una dintre cele mai importante zile din viața unui om, motiv pentru care fiecare, în felul lui, se asigură că această zi va fi perfectă, în concordanță cu așteptările mirilor.

Și totuși, nunta care pare perfectă în ochii nuntașilor în ziua cu pricina presupune o organizare meticuloasă și atenție sporită la detalii.

De la caz la caz, miresele au cerințe suplimentare care complică și mai mult ceea ce se întâmplă, de fapt, din momentul logodnei și până în ziua cea mare.

1. Apelează la o firmă specializată, pentru organizarea nunții tale de vis.

Cu toate că uneori acest lucru nu este posibil din cauza constrângerilor de ordin financiar, specialiștii reprezintă întotdeauna cea mai bună soluție. De la alegerea locației care să corespundă dorințelor tale, până la stabilirea meniului, a aranjamentelor pentru mese și gestionarea confirmărilor, vei avea parte de consultanță în mod constant până în ziua nunții inclusiv, pentru a nu omite niciun detaliu. La urma urmei, detaliile sunt cele care fac diferența.

2. Caută rochia de mireasă/costumul de mire din timp.

În general, este bine să nu lași lucrurile importante pe ultima sută de metri. În același timp, când este vorba despre o nuntă, fiecare aspect devine important. Dacă alegerea costumului de mire poate fi mai simplă, rochia de mireasă trebuie aleasă în funcție de anotimpul în care are loc nunta, de locație, de buget, de forma corpului miresei și, evident, în funcție de preferințe. Mergi la cumpărături alături de mama ta și/sau alături de cele mai bune prietene (eventual cele pasionate de modă). Ca o recomandare, este ideal să-ți alegi rochia de care te-ai îndrăgostit la prima vedere. Când vine vorba despre haine, dragostea la prima vedere este grăitoare.

3. Deleagă, chiar dacă nu ai ales un wedding planner.

Evenimentele cele mai importante se fac cu oamenii care au plăcerea de a-ți fi alături. Astfel, până la nuntă și cu atât mai mult în ziua nunții, mirele și mireasa ar trebui să nu resimtă un stres suplimentar cauzat de chestiunile organizatorice care ar putea să apară. Pentru aceste lucruri, în general, familia și prietenii își împart responsabilitățile astfel încât verighetele să nu fie uitate acasă, toate lucrurile să fie la locul lor și toate tradițiile agreate de mire și mireasă să fie respectate, fiecare să știe ce are de făcut, astfel încât mirii să se poată bucura în adevăratul sens al cuvântului de nunta lor. 

4. Discută despre tradiții și asigură-te că dorințele tale vor fi îndeplinite.

Românii au, în general, foarte multe tradiții la care încă mai țin. În funcție de vârsta, nivelul de educație și preferințele mirilor, unii aleg să renunțe la multe dintre aceste obiceiuri care îți dau, uneori, impresia că te încorsetează la propria-ți nuntă. Dacă astăzi cele mai multe dintre mirese aruncă buchetul spre finalul nunții, din ce în ce mai puține femei sunt încântate de ideea de a schimba, după o zi și o noapte frumoase, voalul de mireasă cu o eșarfă/un batic doar pentru că "așa se obișnuiește".

5. Timpul este esențial în planificarea unui astfel de eveniment.

Informează-te astfel încât toți pașii firești, de la a da comandă de invitații până la a achiziționa numere pentru mașina miresei cu "Just married" (dacă îți place o astfel de idee), să fie parcurși în așa fel încât să nu ajungi în situația în care, în ziua nunții, ceva esențial, care nu poate fi realizat în aceeași zi, să lipsească și să-ți afecteze starea de spirit care trebuie să fie una excelentă.

E nunta ta. Bucură-te de ea!

 

Click on "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!" for the English version of the article.

Apasă pe "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!"  pentru versiunea în limba engleză a articolului.

The English version: Your dream wedding: 5 key issues for planning a perfect day.

It is said that every woman often dreams of the day when she will be wearing her wedding dress. The wedding day is one of the most important days in our lives so each person, in his own way, tries to make sure that this day will be perfect, in line with the couple's expectations.

Even if it seems perfect in the eyes of the guests on the day of the wedding, it really involves a meticulous organization and attention to detail.
 
From case to case, brides have additional requirements which further complicate what is actually happening, from the engagement until the big day.
 
1. Hire a specialized company to organize your dream wedding.
 
Although sometimes this is not possible due to financial constraints, experts are always the best solution. From selecting the location in order to match your desires, to establishing the menu, table arrangements and managing confirmations, you will have permanent professional consulting, including on the wedding day, in order to not omit any detail. After all, the details make all the difference in the world.
 
2. Look early for the wedding dress/the groom suit.
 
Generally, you should not leave important things last minute. Moreover, when it comes to a wedding, every aspect is important. If the choice of the groom's suit may be simple, the perfect wedding dress should be chosen depending on the season in which the wedding takes place, on the location, on the budget, on the bride's body shape and obviously depending on your preferences. Go shopping with your mother and/or alongside your best friends (preferable the fashion addicts). As a recommendation, it is ideal to choose the dress that you fell in love with at first sight. When it comes to clothes, love at first sight is the best choice.
 
3. Delegate, even if you have chosen a wedding planner.
 
The most important events are organized together with the people who have the pleasure to share those moments with you. Thus, until the wedding and on the day of the wedding, the bride and groom should not feel additional stress caused by organizational issues that may arise. For this, in general, family and friends share responsibilities so that the rings are not forgotten at home on the wedding day, everything is in place and all the traditions agreed by the bride and the groom are respected, everyone knows what to do so that the couple could enjoy that day in the true sense of the word.
 
4. Discuss traditions and make sure that your wishes will be fulfilled.
 
Romanians generally have many traditions that are still taken into account. Depending on the age, education level and preferences of the couple, some choose to abandon many of those traditions that sometimes make you think that you are strait-laced at your own wedding. If today most brides throw their bouquets at the end of the wedding party, increasingly fewer women are excited by the idea of exchanging their bridal veil with a scarf just because "this is how we do things here in Romania".
 
5. Time is essential when planning such an event.
 
Stay informed so that all the natural steps, from managing the invitations to purchasing bridal car numbers with "Just Married" (if you like this idea), are made so that you don't get in a situation in which, on your wedding day, something essential which cannot be done in the same day is missing and it affects your mood, which should be an excellent one.
 
It's your wedding. Enjoy it!

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

7 cupluri căsătorite de 10 ani dezvăluie secretul…
9 întrebări la care trebuie să răspunzi sincer înainte…