Be Joelle everyday!

Abonează-te la newsletter-ul Joelle Magazine:

BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Andreea Esca, Claire Chazal a României: Ce-am făcut când am tăcut.

Andreea Esca este o emblemă a televiziunii din România. De aproape 20 de ani, este gazda știrilor ProTV de la ora 19:00 și, din anul 2006, ocupă funcția de director editorial al revistei The ONE. Cartea "Ce-am făcut când am tăcut" ne-o prezintă pe Andreea altfel decât am avut șansa de a o vedea la televizor ori de a o citi în paginile revistei pe care o coordonează, mai personal, mai transparent decât poate transmite micul ecran sau o publicație lăcuită și atent legată pentru a ajunge în mâinile pasionaților de frumos.

Foto: Anca Tănase, JoelleMagazine.Ro.

Și-a dorit să devină actriță, a fost pe punctul de a face ASE-ul și, mai apoi, Dreptul, dar destinul i-a îndrumat, inevitabil, pașii către jurnalism. Așa a ajuns Andreea Esca să scrie istorie, o istorie pe care am citit-o pe nerăsuflate în 3 ore și jumătate, nu pentru că nu ar fi o carte cu informații interesante din belșug ci pentru că tocmai substanța poveștii ei nu mi-a permis să las cartea din mână până nu am terminat-o.

Citesc mult, zilnic și totuși, de când am terminat Coco Chanel de Edmonde Charles-Roux, nu-mi pot aminti de o altă carte care să mă fi inspirat atât de mult cum a reușit "Ce-am făcut când am tăcut" să mă inspire.

E adevărat că mă așteptam la o mărturisire sinceră a modului cum a resimțit omul (nu jurnalistul) Andreea Esca tot ceea ce i s-a întâmplat în viață, atât pe plan personal, cât și profesional, însă cartea mi-a depășit orice așteptare.

"Ce-am făcut când am tăcut" este un periplu fascinant prin copilăria, adolescența și anii care au urmat după primul contact cu televiziunea, ne povestește cu sinceritate despre iubire, fără de care nu ar putea trăi, despre ce înseamnă și cum a fost construit brandul Andreea Esca, despre dragostea pentru Franța și pentru Paris, locul unde i-ar plăcea să lucreze, culminând însă cu un evident "România, te iubesc!"

Pentru că, oricât de tentant ar suna o carieră de succes într-o altă țară, Andreea este genul de om care nu-și poate lăsa familia și prietenii în urmă, în trecut, pentru o oportunitate de moment. 

Pe măsură ce sorbeam fiecare cuvânt al cărții, am realizat că aproape am ajuns la pagina 100 când sesizez "Trăiesc pe fast forward, dar NU mă tratez!"

Veți afla cum a început frumoasa ei căsnicie cu primul francez pe care l-a cunoscut și care astăzi îi este soț, Alexandre Eram, tatăl celor doi copii ai lor, ce o face fericită, ce amintiri o leagă de Brașov, cum alege să își petreacă vacanțele și timpul liber, atunci când nu se află în lumina reflectoarelor, cum a perceput vârsta de 40 de ani, cine i-a influențat viața și cariera și cui i-a fost, îi este și îi va fi întotdeauna recunoscătoare pentru că i-a acordat o șansă să demonsteze ceea ce știa că poate. În plus, bonusul de la finalul cărții, un interviu oferit în exclusivitate cititorilor vine să completeze firesc tabloul construit până în cele mai mici detalii pe parcursul cărții.

"Ce-am făcut când am tăcut" scrisă de Andreea Esca (jurnalista care a fost numită de France 2 Claire Chazal a României), este dovada unei vieți trăite frumos de un om care a refuzat să facă altceva decât ceea ce o pasionează.

 

Andreea Esca, Claire Chazal of Romania: What I did when I didn't spoke. (The English version)

Andreea Esca is an emblem of the television in Romania. For nearly 20 years, she is the host of ProTV news at 19:00 and, since 2006, she serves as an editorial director of the magazine The ONE. The book "What I did when I didn't spoke" shows us another Andreea than the one we had the chance to see on TV or read in the pages of the magazine she coordinates, more personal, more transparent than the one on the screen or in the publication which reaches the people who love beautiful things.

She wanted to become an actress, was on the verge of studying economics and, afterwards, law, but her destiny was to be a journalist and to start a great career in journalism. That's how Andreea Esca wrote history, a history I read in 3 hours and a half, not because it's not a book full of interesting information but because her fascinating story didn't allowed me to put the book away until I finished it. 

I read a lot, on a daily basis and still, since I finished Coco Chanel by Edmonde Charles-Roux, I can't remember another book that inspired me so much as this book did. 

It's true that I was expecting an honest confession of the way Andreea Esca herself (not the journalist) perceived the things that have happened in her life, both personally and professionally, but the book has exceeded all my expectations.

"What I did when I didn't spoke" is a wonderful journey throughout her childhood, teenage memories and the years which followed after she first discovered television, it tells us about love without which she couldn't survive, what is the meaning of the brand Andreea Esca and how it was created, about her love for France and Paris, the place where she would enjoy working, still highlighting an obvious "Romania, I love you!" 

Because, no matter how tempting a successful career in another country would sound like, Andreea is the type of person who can't leave her friends and family behind, in the past, for a single professional opportunity.

As I was enjoying every word of the book, I realized that I almost reached page number 100 when I read: "I live on fast forward, but I DON'T treat myself!

You will find out how her beautiful marriage with the first French guy she met started, Alexandre Eram, the man who is now her husband and the father of her children, what makes her happy, what memories she holds dear about Brașov, how she chooses to spend her holidays and her spare time, when she's not in the spotlight, how she perceived reaching her 40s, who influenced her career and her life and who are the ones who she was, she is and she will always be grateful to because they offered her a chance to prove what she already knew she could do. Moreover, the bonus from the end of the book, an exclusive interview for the readers to enjoy completes the picture build up to the little details in the book.

"What I did when I didn't spoke", written by Andreea Esca (the journalist named by the French television France 2 Claire Chazal of Romania), is the proof of a life lived beautifully by a person who refused to do anything else than what she loves. 

Photo: Anca Tănase, JoelleMagazine.Ro.

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Mașina timpului: înapoi la liceu, pentru o prelegere…
21 septembrie: Să fim mai buni de Ziua Internațională…