BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Fitball. De la fizioterapie în sălile de sport.

Fitball-ul sau “miracolul elveţian” este un tip de antrenament fizic în care mingea este vedetă.

Mingile pentru fitball sunt mingii speciale care au o structură elastică şi moale, diametrul lor variind ca dimensiune între 35 şi 85 de centimetri. 

Istoria mingii pentru exerciţii în fitness.

Acest tip de exerciţiu a apărut la începutul anilor ’50 în Elveţia, fiind folosit în medicina fizioterapeutică. Kinetoterapeutul elveţian Susan Klyaynfogelbah a fost cel care a inventat mingea pentru gimnastică, totul pentru a-şi putea ajuta pacienţii cu afecţiuni ale coloanei vertebrale şi tulburări ale sistemului nervos.

În anii ’60, Aquilino Cosani, un producător italian de produse petrochimice, a deschis piaţa de producţie a mingilor pentru fitness. Astfel, în anii ’80, mingea de fitball a devenit un accesoriu nelipsit din sălile de fitness.

Mingii de fitball îi sunt asociate mai multe denumiri precum: minge de gimnastică, minge sportivă, minge de balans, minge de terapie, însă trebuie menţionat faptul că este diferită de mingea medicinală, dimensiunea fiind ceea ce le diferenţiază.

Cum alegem mingea potrivită raportată la corpul nostru?

Atunci când achiziţionăm o minge pentru exerciţii fitball, trebuie să avem în vedere materialul din care este facută. Astfel, materialul trebuie să fie dens, uniform şi să suporte o greutate de cel puţin 150 de kg. Mingea trebuie să aibe anumite dimensiuni în funcţie de înălţimea persoanei pe care o foloseşte.

Atunci când stăm pe minge, între şold (coapsă) şi piciorul inferior (gambă), trebuie să se formeze un unghi de 90 de grade, iar coapsele  trebuie să fie paralele cu podeaua. Această poziţie este foarte importantă întrucât avem certitudinea clară şi corectă a posturii corpului.

Mingea trebuie aleasă în funcţie de înălţime în felul următor:

 • la înălţimea corpului de 150 cm, diametrul mingii trebuie să fie de 45 cm;
 • la înălţimea corpului de 160 cm, diametrul mingii trebuie să fie de 55 cm;
 • la înălţimea corpului de 160-170 cm, diametrul mingii trebuie să fie de 65 cm;
 • la înălţimea corpului de 170-180 cm, diametrul mingii trebuie să fie de 75 cm.

Cum alegem hainele şi locul unde facem antrenamentul cu mingea?

Exerciţiile cu mingea nu sunt lipsite de dificultate. Trebuie să avem în vedere câteva criterii simple care să ne facă să evităm accidentările nedorite.

Zona de antrenament şi echipamentul sunt foarte importante, astfel că trebuie să avem în vedere ca podeaua să nu fie alunecoasă, să avem spaţiu suficient pentru desfăşurarea exerciţiilor şi să nu folosim izopren sau rogojini alunecoase.

Cum se execută exerciţiile cu mingea de fitball?

Cu ajutorul mingii de fitball se pot face o mulţime de exerciţii. Acestea pot fi statice sau dinamice, în compania unei muzici adecvate exerciţiilor alese: exerciţii de echilibru, de tonifiere sau exerciţii de tip stretching. De asemenea, exerciţiile diferă în funcţie de zonele pe care vrei să le lucrezi, dar şi de intensitatea antrenamentului.

Câteva sugestii de exerciţii cu mingea de fitball.

 • Exerciţii pentru pelvis, fese, coapse, abdomen şi spate. Acest tip exerciţiu îţi consolidează muşchii abdominali, ai feselor, ai picioarelor, dar şi muşchii spatelui. Exerciţiul se execută stând întins pe spate cu mâinile pe lângă corp şi cu picioarele pe minge. În prima fază, ţinem doar vârfurile picioarelor pe minge, iar în faza a doua ridicăm pelvisul în sus şi ne sprijinim cu tălpile de minge. Menţinem poziţia câteva secunde, apoi revenim la poziţia iniţială. Pentru menţinerea echilibrului trebuie să ne sprijinim cu mâinile pe podea. Exerciţiul se repetă de 10-15 ori.
 • Exerciţii pentru picioare. Întinşi cu spatele pe podea, cu mâinile întinse lateral, prindem mingea cu gleznele şi ridiciăm picioarele astfel încât să le avem perpendiculare pe podea. Menţinem această poziţie timp de câteva secunde. Exerciţiul se repetă de 10-20 ori.
 • Exerciţii pentru şold, fese şi picioare. Întinşi cu burta pe mingea de gimnastică, ţinem palmele pe podea. Picioarele îndoite puţin se ridică uşor în sus astfel încât să avem coapsa paralelă cu podeaua. Revenim la faza iniţială. Se execută 10-12 de repetări.
 • Exerciţii pentru consolidarea muşchilor pieptului. Cu spatele pe mingea de fitball, sprijiniţi cu tălpile picioarelor pe podea, ne menţinem echilibrul ţinând picioarele pe linia umerilor. Mişcarea se execută cu gantere sau greutăţi mici, realizând ridicări şi coborâri ale braţelor spre părţile laterale, fără să ducem mâinile deasupra capului, spre spate.
 • Mingea de fitball în loc de scaun. Este recomandată pentru consolidarea principalelor grupe musculare. 

Beneficiile exerciţiilor cu mingea.

 • Gimnastica cu mingea este recomandată viitoarelor mămici, întrucât pregăteşte organismul pentru sarcină, pentru o naştere mai uşoară, îmbunătăţind circulaţia periferică şi tonifiind musculatura perineală;
 • Fitball-ul ajută la dezvoltarea sistemul respirator şi cardiovascular;
 • Stimulează funcţiile rinichilor, ficatului şi stomacului;
 • Calmează durerile de spate şi de la nivelul coloanei vertebrale;
 • Ajută la oxigenarea creierul şi te face să ai o stare de spirit bună;
 • Diminuează stresul, efectele depresiei şi ale anxietăţii;
 • Contribuie la dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos;
 • Îmbunătăţeşte echilibrul şi coordonarea;
 • Subţiază talia;
 • Ajută la arderea accelerată a grăsimilor.

Rezultatele exerciţiilor cu mingea şi ale antrenamentului de tip fitball se văd destul de repede.

Depozitarea mingii.

Faptul că sunt gonflabile este un avantaj, deoarece, atunci când nu o folosim, o putem depozita fără a ocupa prea mult spaţiu. Trebuie însă să avem în vedere faptul că trebuie depozitate în medii nu foarte reci, dar nici foarte calde.

Orice tip de mişcare este benefică pentru corp! O gândire sănătoasă nu-şi poate face “cuib” decât într-un corp sănătos.

Spor(t) în toate!

Foto: Shutterstock.com

 

Click on "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!" for the English version of the article.   

Apasă pe "ARTICOLUL CONTINUĂ. CITEȘTE MAI DEPARTE!"  pentru versiunea în limba engleză a articolului. 
 

The English version: Fitball: From physiotherapy to the gym.

Fitball or the "Swiss miracle" is a type of physical exercise in which the fitball is the star.

Fitballs are special balls that have a soft elastic structure, their diameter ranging in size between 35 and 85 centimeters.

Fitball's history.

This type of exercise appeared in the early 50s in Switzerland, being used in physiotherapy. Swiss physiotherapist Susan Klyaynfogelbah was the one who invented the ball for gymnastics, all in order to help his patients suffering of spine diseases and nervous system disorders.
 

In the 60s, Aquilino Cosan, an Italian producer of petrochemicals products, opened the market for fitness balls. Thus, in the 80s, the fitball has become a customary accessory of gyms.

Fitball has associated several names such as gym ball, sports ball, swing ball, therapy ball, but it should be noted that it's different from the medicine ball, size being the one which sets them apart.

How do we choose the right ball for our body? 

When we buy a ball for fitball exercises, we must take into account what is made of. The material should be dense, uniform and withstand a weight of at least 150 kg. The ball must have a certain size depending on the height of the person who uses it.

When you sit on the ball, between the hip (thigh) and lower leg (calf), should exist an angle of 90 degrees and the thighs should be parallel to the floor. This position is very important because, this way, we clearly have the correct posture of the body.

The ball must be chosen depending on height as follows:

 • for the body height of 150 cm, the ball diameter should be 45 cm;
 • for the body height of 160 cm, the ball diameter should be 55 cm;
 • for the body height of 160-170 cm, the ball diameter should be of 65 cm;
 • for the body height of 170-180 cm, the ball diameter should be 75 cm.

How do we choose the clothes and the place where we exercise using the fitball?

Fitball exercises are not as easy as they seem. We must have in mind some simple criteria which will make us avoid unwanted injuries.

The training area and equipment are very important, so we have to keep in mind that the floor should not be slippery and that we should have enough space to exercise and not to use isoprene or slippery mats.

How do we exercise using the fitball?

We can do a lot of exercises using fitball. They can be static or dynamic, in the company of an appropriate music chosen for the exercises: balance exercises, toning or stretching exercises. The exercises vary depending on the areas you want to work and on the training intensity.

A few fitball exercise suggestions.

 • Exercises for the pelvis, buttocks, thighs, abdomen and back. This exercise strengthens your abdominal muscles, buttocks, legs and back muscles. The exercise is performed while lying on the back with our hands on the sides and feet on the ball. At first, we just top the legs on the ball and in the second phase we lift up and support our pelvis with the feet on the ball. We keep this position for a few seconds, then return to the starting position. To maintain balance we must support our hands on the floor. The exercise should be repeated for 10-15 times.
 • Exercises for the feet. Lying back on the floor with hands stretched sideways, catch the ball with your ankles and lift your legs so the can be perpendicular to the floor. We maintain this position for a few seconds. The exercise should be repeated for 10-20 times.
 • Exercises for hip, buttocks and legs. Lying our stomach on gym ball, keep the palms on the floor. We rise our legs slightly bent so that we thigh parallel to the floor. Back to the initial phase. Perform 10-12 repetitions.
 • Exercises to strengthen the muscles of the chest. With our back on the ball, support our soles on the floor and maintain balance with the shoulders on the legs line. Movement is done with dumbbells or small weights, making lifting and lowering the arms to the sides, without getting your hands above your head, towards the back.
 • Fitball instead of a chair. It is recommended to strengthen the major muscle groups.

The benefits of fitball exercises.

 • Fitball gymnastics is recommended to expectant mothers, as the body prepares for pregnancy, childbirth easier for improving peripheral circulation and toning perineum muscles;
 • Fitball helps the development of the respiratory and cardiovascular system;
 • It stimulates the kidneys, liver and stomach;
 • Relieves back pain and spine;
 • It helps to oxygenate the brain and makes you have a good mood;
 • Reduces stress, depression and anxiety effects;
 • Contributes to the development of a healthy lifestyle;
 • Improves balance and coordination;
 • Thins the waist;
 • It helps burning fat faster.

The results of the fitball training exercises can be seen quite quickly.

Storing the ball.

The fact that it's inflatable represents an advantage, because when we do not use it, we can store it without taking up too much space. But we must keep in mind that it should not be stored in very cold, nor very warm environments.

Any type of movement is beneficial for the body! A healthy mind cannot "nest" in other type of body than a healthy one.
 
Good luck!

Photo: Shutterstock.com

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Floarea-pasiunii: Passiflora, între pasiune și binecuvântare
Echinacea: “ariciul” cu proprietăți nebănuite, inamicul…