BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Despre cel mai pur sentiment... dragostea de mamă.

A fi mamă este cel mai frumos dar oferit femeii.

Foto: Shutterstock.com

Când am devenit mamă, nu știam ce vreau, însă am știut că viața mea s-a schimbat definitiv. Dragostea pe care am simțit-o când te-am ținut în brațe pentru prima dată nu poate fi comparată cu nimic din ceea ce simțisem până atunci.

Zilele au trecut, iar eu am realizat, cu timpul, că zâmbetul tău, iubirea ta și dorința de a te îndruma cât mai frumos pe drumul vieții sunt cele mai mari împliniri ale mele. E greu de crezut că poate exista ceva mai puternic decât dragostea unei mame pentru copilul ei. Dragostea de mamă este dificil de descris în cuvinte, însă este, cu siguranță, cel mai copleșitor sentiment pe care îl poate trăi o femeie.

Relația dintre mamă și copil e una specială și le este amândurora indispensabilă precum aerul, întrucât dragostea maternă implică un atașament emoțional total față de copil. Un copil este înconjurat de iubire și se simte iubit chiar dinainte de a se naște, însă momentul primei întâlniri produce o adevărată explozie de sentimente.

Copiii au instincte ce stârnesc anumite emoții și stări sufletești prin care pe noi, părinții, efectiv ne cuceresc.

Dragostea pe care am simțit-o pentru fata mea frumoasă atunci când s-a născut părea infinită... și totuși, a crescut și crește odată cu ea, cu fiecare zi mai mult. E un sentiment pe care îl resimt cu toată ființa mea.

Sufletul unei mame suportă multe. Mama plânge, se chinuie, suferă și speră pentru copilul ei. Îl învață să meargă, să vorbească, să mulțumească, să se ferească de rele, să întrebe, să înțeleagă ce e răbdarea, să se roage, să se bucure de viață și să înțeleagă faptul că zâmbetul este primul semn al dragostei. Ea ne educă, pas cu pas, pentru a ne croi un drum frumos în viață.

Mama, deși nu ar trebui, uită adesea de ea însăși, uită de toate câte au fost până la venirea copilului ei pe lume fără a uita să ofere dragoste imensă.

Sănătatea, liniștea și fericirea copilului său sunt esențiale pentru o MAMĂ adevărată.

Copilul crește sub atenta supraveghere a mamei care îi oferă cea mai pură formă de iubire fără a cere nimic în schimb pentru că, dintre toate iubirile din lume, dragostea de mamă este singura necondiționată și, oricât ai încerca să o înțelegi, nu vei reuși decât atunci când vei deveni, la rându-ți, mamă.

Press "Citește mai departe!" for the English version.

Apasă "Citește mai departe!" pentru versiunea în limba engleză a articolului.

About the purest feeling of all... a mother's love.

Being a mother is the most beautiful gift life offers to a woman.

When I became a mother, I didn't really know what I wanted but I knew that my life changed forever. The love that I felt when I first held you in my arms was like no other feeling experienced before. 

As days passed by, I realized that your smile, your love and my wish to help you build a wonderful path in life are my greatest accomplishments. It's difficult to imagine that something more powerful than a mother's love for her child can exist. Even though it's hard to explain it using the proper words, the love of a mother is definitely the most overwhelming feeling which only women can understand.

A mother and her child have a special relationship, one we need just like the air we breathe because a mother's love involves a total emotional attachment to her child.  A child is surrounded by love even before he's born, but the first meeting between the mother and her child brings a real burst of feelings.

Children have instincts which awaken certain emotions that totally captivate our souls as parents.

The love I felt for my child when she was born seemed infinite but still, it grew day by day alongside with my beautiful daughter. It's something that I feel with all my being.

A mother's soul can bear many things. She cries, fights and hopes for her child. She learns him how to walk, to talk, to say "thank you!", to stay away of trouble, to ask, to understand patience, to pray, to enjoy life and to understand that a smile is the first sign of love. She gives us education to build, step by step, a beautiful path in life.

Although she must not forget about her, she often does this and also forgets everything that existed before her child's birth without ever forgetting to offer immense love. 

Her child's health, peace and happiness are essential for a REAL MOTHER. 

The child grows up under the watchful eye of his mother who offers him the purest form of love without asking for anything in return because, out of all the forms of love that exist on this planet, the love of a mother is the only unconditional one and, no matter how much you would try to understand it, you can't succeed in doing so until you become a mother yourself. 

Photo: Shutterstock.com

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Poveşti. Greşeli. Lecţii învăţate. [Repeat.]
Sinceritatea: esențială în relațiile de orice fel