BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

După 20 de ani.

Nu, nu e vorba despre cei mai bine de 20 de ani care au trecut de la Revoluție, ci despre o vârstă critică: 20 de ani de viață. Este esențial ca fiecare dintre cei care se apropie cu pași repezi de vârsta de 30 de ani să-și facă un bilanț al schimbărilor personale și profesionale, mai mult sau mai puțin benefice, prin care au trecut după depășirea vârstei magice de 20 de ani.

Când ai 20 și ceva de ani, simți că ai tot timpul din lume.

Inițial, când schimbi prefixul, de la 19 la 20, crezi că distracția abia începe și că urmează ani buni de petreceri nesfârșite, nopți pierdute și, evident, amintiri frumoase.

Oricât de îmbietor ar arăta tabloul expus mai sus, dincolo de distracția pe care nu ți-o interzice nimeni, ba, din contră, chiar ți-o recomandă toată lumea, dar care trebuie să fie cu măsură, chiar dacă tânăr vrei mereu să fii, să trăiești așa cum știi, acum e momentul să investești în tine și în viitorul tău, personal și profesional.

1. Timpul ne învață valoarea lui.

Pe măsură ce anii trec, realizăm cât de important e să ne folosim timpul în mod inteligent și să acordăm momente din viața noastră doar acelor oameni/proiecte care merită cu adevărat. Începem să acționăm numai așa cum simțim că e mai bine pentru noi și pentru viața și dezvoltarea noastră și conștientizăm că, de fapt, ne-ar fi plăcut să realizăm mai devreme cât de mult contează ideea în sine de a face doar ceea ce te ajută să evoluezi.

2. Ai răbdare. Schimbarea este singura constantă.

Tot timpul este cel care te învață să fii mai răbdător, să perseverezi atunci când îți dorești ceva cu adevărat și să înțelegi că schimbarea este singura constantă. Nimic nu durează pentru totdeauna, cu excepția bagajului de cunoștințe pe care, dacă-ți faci timp să-l dobândești, îl vei putea folosi în favoarea ta oricând va fi nevoie.

3. Încrederea în sine devine un atu esențial.

Viața îți arată că, dincolo de ceea ce studiezi în facultate, la master sau ceea ce dobândești în cadrul studiilor doctorale și postdoctorale, este important să te accepți așa cum ești și să te antrenezi astfel încât să emani o încredere de necombătut în propria-ți persoană. Ai șansa să te descoperi și să te redescoperi ori de câte ori este nevoie pentru a înțelege că singura revoluție o constituie propria evoluție, atât sentimentală, cât și profesională.

Cei care ajung să-și folosească timpul în mod util, dincolo de a se lamenta că se simt uneori singuri, cei care aleg să citească, să se informeze și să afle lucruri noi în loc să-și plângă de milă că nu găsesc alți oameni disponibili să iasă în oraș într-o seară mohorâtă de toamnă în care, poate, nimeni nu are chef să plece din casă, doar acei oameni vor reuși să schimbe ceva pentru ei înșiși și, în definitiv, pentru societatea în care trăiesc.

4. Cariera e primul plan? Nu uita de inima ta.

Alergăm în stânga și-n dreapta pentru a reuși pe plan profesional. Amânăm întâlniri cu oameni dragi pe care nu i-am mai văzut de zile, luni ori, poate, ani, doar pentru a mai bifa încă un pas pe scara ierarhică. Totul sună interesant și pare a aduce multe satisfacții. Dar, în toată agitația, ai timp să-ți amintești de inima ta? Da, inima ta care, la fel ca a tuturor, pe lângă apreciere profesională, cere dragoste. Nu am întâlnit niciun om realizat profesional care să fi atins echilibrul fără o viață sentimentală împlinită. Da, îi poți păcăli pe cei din jur, dar ce folos? În definitiv, nu te poți păcăli pe tine însuți.

Ai grijă de inima ta. De acolo încep toate nemulțumirile. Și... nu uita: nimeni nu poate lupta în locul tău pentru visurile pe care le ai!

 

In your twenties. (The English version)

While in your twenties, it's essential to make a record of all your personal and professional changes, more or less beneficial, you went through after overcoming the magical age of 20 years.

People in their twenties feel like they have all the time in the world. 

Firstly, when you turn 20, you believe that the fun has just begun and that the following years will be full of neverending parties, lost nights and, of course, beautiful memories. 

As exciting as this may sound, beyond the fun that no one forbids you, but, on the contrary, everybody recommends, you must understand that, even if you always want to be young and live on your own terms, now is the time to invest in yourself and in both your personal and professional future.

1. Time teaches us its true value. 

As years pass by, we realize how important it is to use our time wisely and to give moments of our lives only to those people/projects that truly deserve it. We start to act only as we feel that it is better for us and for our life and our own evolution and we realize that, in fact, we would have liked to realize before how much doing just the things which help you evolve matters.

2. Be patient. Change is the only constant. 

Time also teaches us to be more patient, never give up on your dreams and understand that change is the only constant. Nothing lasts forever, except the luggage of knowledge which, if you gather, will be forever useful. 

3. Self-confidence become an essential asset.

Life shows you that, no matter what you studied during college, Masters or doctoral/postdoctoral studies, it's important to accept you the way you are and to train yourself so that you can have a great self-confidence. You now have the opportunity to discover and rediscover yourself as many times as you need in order to understand that the only revolution is your own evolution, both romantic and professional. 

Those who you use their time wisely instead of always complaining to feel alone, those who choose to read, stay informed and find our new things instead of being sad that nobody is available to go out on a rainy autumn evening when maybe no one is in the mood to leave the house, only these people will succeed in changing something for themselves and for the society they live in. 

4. Career first? Don't forget about your heart.

We are always on the run to succeed professionally. We postpone meetings with our loved ones whom we haven't seen in days, months or maybe years for our work. It sounds interesting and seems rewarding. But, in all the excitement, do you have time to remember about your heart? Yes, your heart which, like all, in addition to professional discretion, requires love. I have not met any businessman to have reached equilibrium without a fulfilling love life. Yes, we can fool others, but why? After all, you cannot fool yourself. 
 

Take care of your heart. All discontent starts there. And... do not forget: no one can fight instead of you for all your dreams!

Photo: Shutterstock.com

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Poveşti. Greşeli. Lecţii învăţate. [Repeat.]
Sinceritatea: esențială în relațiile de orice fel