BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Disneyland: lumea magică a visurilor devenite realitate.

Lumea Disney, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, a apărut în urmă cu 93 de ani, atunci când Walt Disney a înfiinţat, împreună cu fratele său, Roy O. Disney, The Walt Disney Company. Aşa cum însuşi Walt Disney afirma: "Sper doar că nu vom pierde din vedere un singur lucru - faptul că totul a început de la un şoarece", cel pe care întreaga lume îl cunoaşte astăzi sub numele de Mickey Mouse.

Mickey Mouse este mascota oficială a Walt Disney Company şi ocupă un loc privilegiat în inima oricărui copil, indiferent de vârstă, pentru că, odată ce ai păşit în lumea Disney, sufletul tău de copil începe să zâmbească neîncetat.

Copiii şi adulţii se bucură vădit la vederea personajelor din desene animate care prind viaţă şi râd, cântă şi dansează alături de vizitatori.

Poveştile create în jurul fiecărui colţ magic din parcul fermecat al copilăriei veşnice sunt ca nişte vrăji care fascinează iremediabil orice curios.

Mickey şi Minnie Mouse, Pluto, Donald Duck şi Goofy sunt doar câteva dintre personajele favorite ale copiilor de toate vârstele. 

Disneyland Paris are propria-i poveste. Dacă în Disneyland Park ai şansa să trăieşti experienţe unice, în funcţie de vârstă, parcul fiind amenajat astfel încât atât copiii mari, cât şi cei mici să se poată bucura cu adevărat, Walt Disney Studio aduce în prim-plan rollercoastere precum Rock'n'Rollercoaster: Starring Aerosmith şi hoteluri precum Hollywood Tower - The Twilight Zone: Tower of Terror care vor transforma experienţa într-una de neuitat.

De reţinut că experienţa este una recomandată celor cu o sănătate de fier, care se bucură de astfel de experienţe zdurcinătoare din toate punctele de vedere.

Pentru pasionaţii de cinematografie şi, cu precădere, pentru cei cărora le place să descopere behind the scenes, Studio Tram Tour este de neratat, întrucât pătrunde în lumea din spatele a ceea ce se vede pe micul ecran, dezvăluind secretele efectelor speciale şi ale aspectelor spectaculoase care încântă privirile telespectatorilor. 

Disneyland este un loc unde magia pluteşte în aer, în care, indiferent de vârstă, te simţi din nou copil şi unde te bucuri să fii tu însuţi, tresărind la fiecare nouă surpriză care te aşteaptă la următorul colţ.

Experienţa Disneyland trebuie încercată cel puţin o dată în viaţă! 

The English version:

Disneyland: the magic world of dreams come true.

The Disney world, as we know it nowadays, has appeared 93 years ago, when Walt Disney founded, along with his brother, Roy O. Disney, The Walt Disney Company. As Walt Disney himself said: "I only hope that we don't lose sight of one thing - that it was all started by a mouse.", the one called Mickey Mouse.

Mickey Mouse is the official mascot of the Walt Disney Company and has a privileged place in the heart of ever child, no matter his age, because once you enter the Disney world, your soul as a child starts to smile. 

Both children and adults experience true joy while meeting the cartoons which come to life, laugh, sing and dance along with the visitors. 

The stories created around every magic corner of the enchanted park of the everlasting childhood are like spells which hopelessly fascinate every curious visitor.

Mickey and Minnie Mouse, Pluto, Donald Duck and Goofy are just a few of the favorite cartoons of children of all ages.

Disneyland Paris has it's own story. If Disneyland Park gives you the opportunity to experience unique feelings, depending on your age, because the park is organized so that big and small children altogether can truly enjoy it, Walt Disney Studio brings forward rollercoasters such as Rock'n'Rollercoaster: Starring Aerosmith and hotels like Hollywood Tower - The Twilight Zone: Tower of Terror which will make your experience an unforgettable one.

Of course, it's essential to take into account the fact that the experience is one recommended tot those in good health, who can enjoy this kind of shaking experiences. 

For the cinema lovers and especially for those who enjoy behind the scenes experiences, Studio Tram Tour is a must because it goes behind the scenes, showing the visitors some of the secrets of the special effects and the spectacular aspects which delight the viewers. 

Disneyland is a place where magic is in the air, where, no matter your age, you will feel child again and where you can enjoy being yourself, smiling with every new surprise waiting for you at the next corner.

The Disneyland experience must be on your list at least once in a lifetime! 

1 /
    Disneyland, Mickey Mouse, magic, Disneyland Paris, Walt Disney, Pluto, The Walt Disney Company, desene animate care prind viaţă, cartoons come to life Disneyland, Mickey Mouse, magic, Disneyland Paris, Walt Disney, Pluto, The Walt Disney Company, desene animate care prind viaţă, cartoons come to life Disneyland, Mickey Mouse, magic, Disneyland Paris, Walt Disney, Pluto, The Walt Disney Company, desene animate care prind viaţă, cartoons come to life

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Pastila de Joellecultură: pe scurt, despre cele…
Creative Tuesday: Români între români