BE JOELLE EVERYDAY! Your magazine. Your WORLD!

Céline Dion: povestea unui star internațional.

Céline Marie Claudette Dion, cunoscută în întreaga lume drept Céline Dion, este o cântăreață de origine canadiană în vârstă de 46 de ani a cărei poveste de succes poate fi o adevărată sursă de inspirație.

Născută pe 30 martie 1968 în Quebec, Canada, Céline Dion s-a lansat în adolescență, după ce managerul ei de atunci și actualul ei soț, René Angélil, cu 26 de ani mai în vârstă decât ea, și-a ipotecat casa pentru a putea susține lansarea unui viitor star internațional în a cărui reușită el a crezut orbește.

Într-un documentar realizat în anul 2014 despre modul cum a reușit, la doar două luni după nașterea gemenilor săi, să susțină revenirea ei pe scenă în Las Vegas, Céline povestește despre copilăria și adolescența ei, menționând faptul că melodia At Seventeen (La șaptesprezece ani) o emoționează de fiecare dată când o cântă pe scenă: "Anii de școală au fost foarte dificili pentru mine. Adolescenții sunt dificili, pot fi foarte răutăcioși unii cu ceilalți, iar eu nu arătam bine, aveam probleme cu dinții și nu aveam bani pentru a merge la stomatolog, eram extrem de slabă. Ca adolescent, îți faci prieteni dacă ești cool, dacă ești drăguț, dacă ești bun la școală, îți faci prieteni dacă ești puternic. Eu nu eram deloc puternică, nu eram drăguță, cu siguranță nu eram cool și nu eram nici bună la școală. Și am simțit că toate aceste lucruri erau împotriva mea așa că a fost o perioadă foarte grea pentru mine, în care nu m-am simțit drăguță nici măcar puțin. Atunci când sunt pe scenă și cânt At Seventeen (La șaptesprezece ani), simt că sunt cumva alături de toți acei adolescenți care se chinuie, care se percep a fi mult prea slabi, urâți, obezi. E dificil să fii adolescent pentru că trebuie să arăți într-un anume fel și uneori poate fi cu adevărat brutal."

;

Dincolo de talentul ei, munca asiduă și disciplina contribuie la succesul fiecărui spectacol și al fiecărui turneu pe care le-a planificat.

Și totuși, Céline însăși a avut propriile ei surse de inspirație. Michael Jackson, de exemplu, a fost cel care i-a influențat decisiv viața și cariera, așa cum ea însăși povestește în cadrul concertului din Las Vegas, susținut în martie 2011. "La cincisprezece ani, l-am văzut pe Michael la televizor și mi-a schimbat viața. Nu am mai fost niciodată la fel după acea zi. Și, datorită lui, am decis că trebuie să învăț să vorbesc și să cânt în limba engleză. Acum câțiva ani (pe 8 noiembrie 2003), a venit la spectacolul meu, a stat în locul acela (arătând către un anume loc din public) și nu cred că am mai văzut pe altcineva în afară de el în acea seară.", își amintește cântăreața.

În definitiv, aprecierea celor care ne-au schimbat viața naște unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le poate trăi un om.

Céline Dion este un model pentru femeile din întreaga lume care sunt adesea puse în situația de a alege între carieră și viața de familie, reușind, atunci când și-a propus, să-și ducă proiectele la bun sfârșit chiar dacă unul dintre spectacolele ei era stabilit la doar două luni după ce a devenit mama a doi băieți gemeni. În plus, ea se bucură de susținerea soțului ei și abia poate găsi cuvintele potrivite pentru a-și exprima dragostea, respectul și aprecierea pe care i le poartă. "Ador să-l pot face să râdă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru a-l petrece împreună, lucrăm foarte mult, iar fiecare secundă pe care o petrecem împreună vrem să o dedicăm copiilor. Așa că faptul că suntem, dincolo de acest lucru, iubiți, faptul că ne respectăm și iubirea pe care ne-o purtăm sunt zilnic în viața noastră. Însă nu avem șansa de a ne bucura în adevăratul sens al cuvântului de ele, așa cum ne-am dori. Dar ceva e sigur: îmi iubesc soțul foarte mult, îi respect atât de mult munca și când îl pot face să râdă, dragostea încă există pentru mine și este unul dintre lucrurile care îmi aduc cea mai mare fericire."

Cele mai multe dintre versurile melodiilor pe care Céline Dion le interpretează au un mesaj cu un puternic impact emoțional. Printre hiturile ei se numără All by myself, Think twice, That's the way it is, It's all coming back to me now, I drove all night, Parler à mon père și My heart will go on (coloana sonoră a filmului Titanic).

Céline Dion are 3 copii și este căsătorită de 20 de ani cu René Angélil.

 

The English version: Céline Dion: the story behind an international star.

Céline Marie Claudette Dion, known worldwide as Céline Dion, is a Canadian singer aged 46 years whose success story can be a real source of inspiration.

Born on March 30, 1968 in Quebec, Canada, Céline Dion was launched as a teen star after her manager and her current husband, René Angélil, 26 years older than her, mortgaged his house to support the launch of a future international star whose success he believed in blindly.

In a 2014 documentary about how she managed to support her comeback on stage in Las Vegas, just two months after the birth of her twins, Céline recounts her childhood and adolescence, noting that the song At Seventeen thrills her every time she sings it on stage: "School years for me were very difficult. Teenagers are tough, they can be cruel among each other and I was not a good looking girl, I had teeth problems, I wouldn't have money to fix my teeth, I was extremely skinny. As a teenager, you make friends if you're cool, if you're pretty, if you're good at school, you make friends if you're tough. I wasn't tough, I wasn't pretty, I wasn't certainly cool and I wasn't good at school. And I felt that all that was against me so I really had a hard time so I didn't feel pretty at all. When I sing it, I feel for the teenagers who are struggling, kids who are thin, ugly, obese, big girls, big guys. It's tough because you have to look a certain way, it's brutal sometimes."

Beyond her talent, hard work and discipline contributes to the success of every show and every tournament she plans. However, Céline herself had her own sources of inspiration. Michael Jackson, for example, was the one who has influenced her life and career, as she confessed during her concert in Las Vegas, held in March 2011. "When I was 15 years old, I saw Michael on television and he changed my life. I was never the same after that. And because of him, I decided that I needed to learn how to speak and sing in English. He came to see my show a few years ago (November 8, 2003), he even sat in that seat right over there and I don't think that I saw anybody else that night other than him.", Céline recalls while being on stage.
 
The appreciation of those who have changed our lives definitely bears one of the most beautiful feelings that one can live.

Céline Dion is a model for women around the world who are often put in a position to choose between their careers and their family lives, managing to carry out all the projects she has in plan even if one of her performances was established just two months after becoming the mother of twin boys. In addition, she enjoys the support of her husband and can barely find words to express the love, respect and appreciation that she has for him. "I love making him laugh. We don't have a lot of time to spend together, we work a lot and every second we have, we want to be parents. So the lovers that we are, the respect that we have for each other and the love that we feel for each other is there every day. But we don't have a chance to really embrace it as much as we would love to. But something is for sure: I love my husband so much, I respect his work immensely and when I can make him laugh, love still exists for me and it's one of the things I enjoy the most."

Most of lyrics of the songs that Céline Dion sings have a message with a strong emotional impact. Among her hits we could name All by myself, Think Twice, That's The Way It Is, It's All Coming Back to Me Now, I Drove All Night, Parler à mon père and My Heart Will Go On (the soundtrack of the movie Titanic).

Céline Dion has 3 children and has been married for 20 years with René Angélil.

Foto via/Photo via Facebook & YouTube.

1 /
    Celine Dion, star internațional, femeie, mamă, René Angélil, soț, manager Celine Dion, star internațional, femeie, mamă, René Angélil, soț, manager Celine Dion, star internațional, femeie, mamă, René Angélil, soț, manager

Ţi-a plăcut acest articol?

Fii alături de noi, dă LIKE paginii JoelleMagazine de Facebook!

Edith Piaf: între legendă a muzicii și veșnică amantă…
Legătura dintre celebritate, succes și obiceiurile…